Home / Veiligheid in het onderwijs / Veiligheid – ho

Veiligheid – ho

Voor de ‘harde kant’ van veiligheid zijn de meeste hogescholen en universiteiten veelal goed uitgerust en zijn zij voldoende op de hoogte van alle regels en voorschriften.

De ‘zachte kant’ (ook wel ‘leefstijl’) is een onderwerp waar de nodige problemen ervaren worden. Hoger onderwijsinstellingen zien hun studentenpopulatie de laatste jaren sterk veranderen naar een pluriforme doelgroep met een grote diversiteit en verschillen in culturele waarden. Dat stelt docenten en ander personeel voor ingewikkelde handelingsvragen op het gebied van gedrag en omgangsvormen. Ook neemt de complexiteit van de problematiek bij individuele studenten toe.

Het terugdringen van studie-uitval in het hoger onderwijs krijgt de laatste jaren steeds meer prioriteit. Goede begeleiding en coaching van studenten is een cruciaal onderdeel van de aanpak daarvan. We ondersteunen organisaties in het HO structuur aan te brengen en regie te organiseren rondom veiligheids- en leefstijlvraagstukken. Focus ligt hierbij op het creëren van een veilig klimaat en betere voorwaarden voor een succesvolle studieloopbaan.