Home / Veiligheid in het onderwijs / Veiligheid – po

Veiligheid – po

Zowel medewerkers als leerlingen van basisscholen komen (regelmatig) in aanraking met vormen van ongewenst gedrag of incidenten, zoals pesten, inbraak, vernielingen, agressie en geweld.

Uit onderzoek blijkt dat besturen niet altijd een goed beeld van welke wettelijke verplichtingen er gelden met betrekking tot fysieke en sociale veiligheid op scholen.

M&O-groep ondersteunt scholen in het PO bij hun vraagstukken. Zoals: Hoe komen we tot een actief veiligheidsbeleid? Waar zijn we precies voor verantwoordelijkheid voor? Op welke risico’s moeten we anticiperen en wie zijn onze partners hierbij?

We helpen u bij het ontwikkelen van beleid rondom veiligheid, de vertaling naar de praktijk en het doorbreken van handelingsverlegenheid.