Kabinet staat positief tegenover samenwerking kinderopvang en onderwijs

Het kabinet heeft twee heldere doelen voor ogen:

– een beter aanbod voor kinderen met een risico op een taalachterstand
– en een verdere bevordering van de arbeidsparticipatie.

Het kabinet staat positief tegenover de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, omdat deze samenwerking kan bijdragen aan een goede doorlopende leerlijn van kinderopvang tot onderwijs. Zij zijn de Taskforce erkentelijk voor de constructieve adviezen.

In de bijlage staan de 13 adviezen van de Taskforce aan het kabinet:

 1. Ontwerp een doorlopend pedagogisch curriculum
 2. Bevorder pedagogisch partnerschap van ouders
 3. Creëer tijd voor afstemming en ontwikkeling
 4. Stimuleer het werken in interprofessionele teams
 5. Ontwikkel een digitaal educatief dossier
 6. Zorg voor een brede verspreiding van beschikbare kennis
 7. Neem als gemeente initiatief en regie
 8. Veranker duurzame en structurele samenwerking
 9. Oefen gezamenlijk toezicht uit bij model 4-instellingen
 10. Zoek naar nieuwe btw-oplossingen
 11. Ontwikkel alternatieve benaderingen voor gezamenlijke huisvesting
 12. Maak een ontwikkel- en leercentrum mogelijk in wetgeving
 13. Voer een basistoegangsrecht in

Een mooi initiatief van de betrokken veldpartijen is het organiseren van een jaarlijks landelijk congres voor integrale kindcentra (IKC-dag), dit jaar op 21 september 2018.

Lees hier verder…

Wilt u hulp bij de interpretatie en/of opvolging van deze adviezen? Neem dan contact op, wij helpen graag!

Meer berichten