Kabinet bevestigt de afspraken die het al eerder maakte voor het primair onderwijs

De investeringen vloeien voort uit het regeerakkoord van een jaar geleden. Het gaat onder meer om 270 miljoen euro voor lerarensalarissen en 237 miljoen voor het verlagen van de werkdruk in het primair onderwijs (oplopend tot 430 miljoen structureel vanaf schooljaar 2021-2022).

Verder trekt het kabinet 130 miljoen euro uit voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Twee- en driejarigen die risico lopen op een achterstand kunnen voortaan zestien uur voorschoolse educatie krijgen in plaats van tien uur. In 2020 moet dit gerealiseerd zijn.

Wilt u hulp bij de interpretatie en/of opvolging van deze adviezen? Neem dan contact op, wij helpen graag!

Meer berichten