Samenwerking scholen en kinderopvang gegroeid!

Uit het onderzoek dat Oberon heeft verricht in 2019 blijkt dat de samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang sterk is toegenomen. Het onderzoek laat zien dat de vorming van kindcentra groeit.

Vergeleken met 2016 rapporteren de basisschooldirecteuren en kinderopvangmanagers in meerdere opzichten een intensievere samenwerking. Enkele voorbeelden zijn:
• waar de samenwerking voorheen veelal nog in de opbouw- of startfase verkeerde, bevindt die zich nu vaker in de consolidatiefase.
• visie en doelen zijn vaker op elkaar afgestemd of gezamenlijk geformuleerd.
• medewerkers spreken elkaar vaker en combineren de aanwezige kennis en expertise vaker.
• de afspraken over samenwerking zijn vaker dan voorheen juridisch vastgelegd.

Steeds meer samenwerkende scholen (24%) en kinderopvangorganisaties (26%) profileren zich als kindcentrum en treden onder die noemer naar buiten.

Bekijk het volledige rapport. Naast het volledige rapport is er ook een handig factsheet beschikbaar.

 

Meer berichten

Leave a Reply