Home / Wie we zijn / Paul Bemelen

Paul Bemelen

Heel lang geleden ben ik gestart als leerkracht met het idee mijn pensioen te halen in dit prachtige vak. De passie voor het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen was niet te stillen. Het liep anders. Inmiddels kijk ik terug op prachtige onderwijsjaren als leerkracht, directeur, opleider, adviseur, procesmanager en bestuurder.
Ooit stond ik aan de bron van het ontstaan van M&O-groep. Na een periode weg te zijn geweest ben ik nu weer terug op het nest.

In 2002 is M&O-groep (M&O) gestart met als doel hoogwaardige expertise toe te voegen aan onderwijsorganisaties en professionals werkzaam binnen deze organisaties. De toegevoegde waarde van het werk van adviseurs van M&O moet uiteindelijk wel leiden tot het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen/leerlingen. Daar is het immers om begonnen en daar moet het ook eindigen.
In 2007 is M&O onder de paraplu van KPC Groep gekomen en nu in 2015 is M&O weer een zelfstandige organisatie die op eigen vleugels vliegt. Er zijn gezichten gekomen en gezichten gegaan, maar de passie voor onderwijs is nog net zo sterk aanwezig als in het begin. Toch is er wel wat veranderd in de aard van het werk. Vroeger werden we vooral gevraag om ons aanbod. Dat gebeurt nog steeds, maar steeds vaker ligt er de uitdaging om samen met de ‘klant’ op te trekken, samen te ontwikkelen en samen het succes te vieren.
M&O is op vele terreinen thuis en op enkele thema’s geldt dat voor meer mensen binnen een inhoudelijk domein. Dat zijn onze speerpunten. En waar mogelijk of nodig werken we graag samen met partners.
U staat voor de uitdaging kinderen/leerlingen het best denkbare onderwijs te verzorgen; wij voelen ons uitgedaagd u daarbij te ondersteunen.