Home / Cases /

Het traject Veilige en Gezonde school

Samen met provincie Limburg is met externe ondersteuning van M&O-groep en Bureau Credo een uniek traject opgezet waarin scholen binnen de regio toewerken naar het certificaat ‘Veilige School’ en naar een integraal en cyclisch veiligheidsbeleid. Alle kernpartners zijn hierbij actief betrokken. Veiligheid is tenslotte een collectieve verantwoordelijkheid.

Logo VoionIn de convenantgroep Maastricht-Heuvelland zijn alle regionale vo-scholen én alle partners vertegenwoordigd die zij nodig hebben om veiligheid goed te organiseren: gemeenten, politie, GGD, Jeugdzorg, Bureau Halt, et cetera. In het convenant ‘veiligheid in en om de school’ stonden alle beleidsdoelen en ambities van deze scholen en kernpartners keurig op papier. De convenantgroep zocht echter een manier om handen en voeten te geven aan die ‘papieren tijger’, vanuit de wens veiligheid in en om de school gericht vorm te geven – met werkelijke acties, en een structureel geborgd veiligheidsbeleid. Samen met provincie Limburg is met externe ondersteuning van M&O-groep en Bureau Credo een uniek traject opgezet waarin scholen binnen de regio toewerken naar het certificaat ‘Veilige School’ en naar een integraal en cyclisch veiligheidsbeleid. Alle kernpartners zijn hierbij actief betrokken. Veiligheid is tenslotte een collectieve verantwoordelijkheid.
Veilige en Gezonde school

Convenant ‘Veiligheid op school krijgt voorang’