Visieontwikkeling basisschool De Borne

BorneBasisschool De Borne in Tilburg wil geen speelbal zijn van ontwikkelingen en trends maar pro-actief vanuit een eigen visie werken aan goed onderwijs en samenhang aanbrengen tussen acties.

M&O-groep is ingeschakeld om de organisatie te helpen bij het uitzetten van de koers en eigenaarschap te creëren op alle lagen. In onze aanpak was het uitgangspunt ‘samen op weg gaan vanuit een helder kader’. Om de verandering te begeleiden en te ondersteunen is een veranderteam geformeerd. In dit traject is allereerst voorrang gegeven aan het ontwikkelen van een doelgericht taalbeleid. Thema’s zijn de veranderende rol van de leerkracht, het creëren van eigen initiatief en inbreng van kinderen, eigenaarschap en werken in een uitdagende leeromgeving.