Home / Cases / Lerende organisatie

Lerende organisatie

Stichting Bijzonderwijs: Leergang opbrengstgericht intern begeleiden

Aan de leergang is research vooraf gegaan om inzicht te krijgen in de beschikbare en te ontwikkelen competenties op persoonlijk-... Read more »

Konot: Onderwijskundig opbrengstgericht leiderschap

Konot (stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente) verzorgt onderwijs op 22 basisscholen (totaal: ruim 5.800 leerlingen; 550 medewerkers). Sinds de... Read more »