Onze expertise

De M&O experts zijn actief op het gebied van onderwijs, overheid en jeugdzorg. Samen met onze opdrachtgevers versterken we de ontwikkel- en veranderkracht van organisaties. Het kind staat daarbij centraal en de organisatie is het als vertrekpunt. Zo bepalen we samen waar de stip aan de horizon moet komen.

We creëren condities voor leren en ontwikkelen waarbij we o.a. de leeromgeving, teamontwikkeling, toekomstvisie, motivatie en eigenaarschap met elkaar verbinden.

Onze expertise bevindt zich met name rond de volgende thema’s:

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties hebben afgelopen half jaar de krachten gebundeld en de nieuwe...