Onze expertise

De M&O experts zijn actief op het gebied van onderwijs, overheid en jeugdzorg. Samen met onze opdrachtgevers versterken we de ontwikkel- en veranderkracht van organisaties. Het kind staat daarbij centraal en de organisatie is het als vertrekpunt. Zo bepalen we samen waar de stip aan de horizon moet komen.

We creëren condities voor leren en ontwikkelen waarbij we o.a. de leeromgeving, teamontwikkeling, toekomstvisie, motivatie en eigenaarschap met elkaar verbinden.

Onze expertise bevindt zich met name rond de volgende thema’s:

Samenwerking scholen - M&O groep 2019
Uit het onderzoek dat Oberon heeft verricht in 2019 blijkt dat de samenwerking tussen het...