Home / Ons huis

20 maart | Gefeliciteerd TOF!

M&O-groep feliciteert de deelnemers van TOF Onderwijs aan het management-development traject Onderwijskundig Opbrengstgericht Leiderschap. Zij behaalden op 20 maart hun diploma.

Het traject heeft als ondergrond de geaccrediteerde modules van de Post-HBO leergang opbrengstgericht leiderschap van M&O-groep.

Het totale leerarrangement kenmerkte zich door maatwerk.
Kernwoorden bij ontwerp en uitvoering waren: pragmatisch, resultaatgericht, theoretisch onderbouwd, ondersteunend naar de praktijk. De deelnemers hebben passend bij hun eigen leervragen en dilemma’s gewerkt aan ontwikkeling van vaardigheden, attitude en de aangeboden theorie handelingsgericht vertaald. Bij het volgen en beoordelen van hun ontwikkeling tijdens het traject hadden zowel de opdrachtgever als de opleiders een rol.

LEERGANG-OPBRENGSTGERICHT-LEIDERSCHAP