Home / Begeleiding bij het nieuwe toezichtkader inspectie PO

Begeleiding bij het nieuwe toezichtkader inspectie PO

’ inspectie of expectie? ’

De inspectie van het onderwijs heeft  voorgenomen om een basisnormering te hanteren voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs. Ze wil in het vervolg meer rekening houden met de context van de school.

Daarnaast werkt de inspectie aan een vernieuwd toezichtskader, waarbij zowel de rol van de school als de rol van de inspectie verandert. Van de school wordt verwacht dat zij geen verantwoording afleggen maar verantwoording nemen en de inspectie meeneemt in de keuzes die ze maakt.De inspectie wordt steeds meer een kritische vriend van de school.

Afhankelijk van de dilemma’s van uw school worden er diverse werkvormen gekozen om u te begeleiden of te ondersteunen.
Aanmelden via: secretariaat@meno-groep.nl