Home / Opbrengst gericht werken

Opbrengst gericht werken

Inspirerend en resultaatgericht adviseren en opleiden doen we samen!

In samenwerking met o.a. de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) zijn er voor bestuurders, directeuren en intern begeleiders in co-makership opleidingstrajecten ontwikkeld en uitgevoerd. In deze trajecten is een relatie gelegd tussen handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken.

Ketenbenadering blijkt bij het realiseren van opbrengstgericht werken succesvol. Iedereen draagt verantwoordelijkheid om te werken aan maximale prestaties van alle onderwijsprofessionals met als resultaat maximale leeropbrengsten van het kind.

afbeelding opbrengst gericht werken - M&O groep