Opdrachtgevers

M&O-groep werkt voor en met organisaties in alle onderwijssectoren en op alle niveaus. Ook worden we ingeschakeld door samenwerkingsverbanden, overheden en organisaties op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg.

De ene keer gaat het om organisaties met ambitieuze plannen, de andere keer past het beter om in kleine stappen naar een hoger plan toe te werken.
De organisatie en zijn omgeving is altijd het vertrekpunt voor onze experts. Het doel is er voor te zorgen dat er voor iedereen een werkbaar plan komt, wat de organisatie op een hoger niveau tilt en waardoor het kind zich beter kan ontwikkelen.