Anita Michgelsen

Anita Michgelsen

In mijn werk ondersteun ik opdrachtgevers bij vraagstukken op het terrein van professionalisering, leiderschap en organisatieontwikkeling. In die ‘driehoek’ rijzen voortdurend nieuwe vragen op. Ik breng perspectieven bij elkaar zodat oplossingsrichtingen van meerdere kanten kunnen worden bekeken en organisaties zelf de beste keuzes kunnen maken.

Mijn passie ligt bij het verbinden van vragen en kwaliteiten van mensen en organisaties.  Dit is een dynamisch proces waarbij verantwoordelijkheden, regie en eigenaarschap belangrijk zijn. Ik bied ondersteuning om vragen te onderzoeken, ambitie en koers te formuleren en individueel en collectief leren te organiseren.

Opdrachtgevers schakelen me onder meer in voor het ontwerpen, ontwikkelen en begeleiden van leerarrangementen. Co-creatie is hierin de rode draad. Vaak fungeer ik hierbij in de rol van projectleider. Ik werk graag met organisaties die de verbinding en balans tussen gepersonaliseerd en collectief leren willen aanbrengen en verankeren in hun organisatiebeleid.

Voor mijn komst naar M&O-groep heb ik managementfuncties vervuld in diverse onderwijssectoren. Mijn kennis van het primaire proces helpt me om snel tot de kern te komen:  hoe krijgen we onze mensen nu echt aan het leren?  Als dat vliegwiel op gang komt, dan lukt het om ook nieuwe leerbehoeften steeds voor te zijn.