Astrid van den Hurk

Astrid van den Hurk

“In mijn werk ga ik op zoek naar de passie van mensen en maak ik de verbinding naar de maatschappelijke opdracht van organisaties die zich richten op het leren en ontwikkelen van kinderen en volwassenen.”

Inhoudelijk ben ik scherp, mét gevoel voor mensen. Mijn expertises liggen vooral rond de volgende vraagstukken:

  • procesbegeleiding en ondersteuning bij uitdagende visie-trajecten en de doorvertaling naar de praktijk, vorming van kindcentra (bv IKC Bamboe.) of innovatief onderwijs
  • coaching van besturen, directie en teams bij veranderingstrajecten.
  • opleiden en training van PO- en VO-docenten op terrein van communicatie, feedback, groepsdynamisch onderwijs, inrichten leeromgeving, integreren van 21e eeuwse vaardigheden.
  • Groepsdynamisch onderwijs, Sociaal Sterke Groep en Sterk Team.
  • Gemotiveerd leren: rekening houdend met autonomie, relatie en competentie.

Mijn drive is mensen en organisaties in beweging te brengen, zodat ze echt het verschil kunnen maken voor kinderen en jongeren. Daarbij stel ik het kind en zijn ontwikkelingsbehoeften centraal. Graag werk ik op de grensvlakken tussen organisaties. Vanuit de werkvloer aan de slag, maar tegelijkertijd bekijken hoe we management en bestuursambities daarin mee kunnen nemen.
Samenwerking tussen SBO en PO, werken vanuit leervragen van kinderen en vanuit uitdagende leeromgevingen zijn belangrijke thema’s.