Elleke Muller

Met veel plezier werk ik sinds 2006 op de vernieuwingsschool Het Talent als mentor en unitregisseur. Ik heb mogen meebouwen aan een zeer vooruitstrevende en vernieuwende onderwijsomgeving waar ieder kind zich gekend, erkend en herkend mag voelen.

Vanaf 2013 houd ik mij intensief bezig met de samenwerking onderwijs, opvang en jeugdzorg. De projecten Alert4You en Pedagogisch PACT zijn hier succesvolle voorbeelden van.

Ik ben ambassadeur van PACT voor kindcentra en mijn belangrijkste doel is niet alleen te laten zien wat de kracht van deze samenwerking is, maar ook de noodzaak hiertoe.

De afgelopen jaren heb ik mij steeds verder gespecialiseerd op het gebied van interprofessionele samenwerking rondom opvang/onderwijs/jeugdzorg, onderwijsvernieuwing en leiderschapsontwikkeling. Op dit moment oriënteer ik mij op wetenschappelijk onderzoek omtrent deze thema’s in samenwerking met de Radboud Universiteit.

Elleke Muller

info@meno-groep.nl