Kris Verbeeck

Kris Verbeeck

Mijn passie is pedagogisch medewerkers, leraren, intern begeleiders, directeuren en bestuurders verder helpen bij opvang en onderwijs dat écht aansluit bij de ontwikkeling, de behoeften en de motivatie van kinderen. Ik maak gebruik van wetenschappelijke inzichten en help ik die te vertalen naar de onderwijspraktijk. Ook faciliteer en ‘voed’ ik leerkringen. In mijn werkwijze leg ik veel nadruk op eigenaarschap van de kinderen in hun eigen leer- en ontwikkelproces.

Inhoudelijk ben ik op verschillende domeinen actief. De ontwikkeling van integrale kindcentra en doorgaande pedagogische en inhoudelijke leerlijnen; innovatief leren en in het verlengde hiervan het ‘anders’ omgaan met taal en rekenen en wereldoriëntatie. Wat het thema ook is: een duidelijke visie is onontbeerlijk om echte stappen te kunnen zetten. Graag help ik opdrachtgevers in visietrajecten. Ik zie op de domeinen waar ik actief ben nog vele kansen. Zoals de pedagogische aspecten in de relatie tussen kind en leraar en het verbeteren van de samenwerking met ouders. Ze zijn uitermate belangrijke partners in de ontwikkeling van hun kind.

Ik word regelmatig uitgenodigd voor presentaties om teams te inspireren bij het ontdekken van nieuwe wegen voor didactisch sterk onderwijs en het creëren van uitdagende speel- en leeromgevingen. Een thema waar ik veel affiniteit mee heb is: hoe kun je de motivatie van kinderen beter aanspreken of tot zijn recht laten komen?

In deze boeiende tijd met grote uitdagingen en kansen voor onderwijs organisaties om te evolueren, is motivatie nog steeds een probleem. Mijn ervaring is dat het motivatieprobleem opgelost kan worden met echte verbindingen tussen kinderen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers, directie, ouders en bovenschools management.

Naast mijn advies- en coachingswerk draag ik met mijn kennis en ervaring graag bij aan publicaties.

Publicaties