Sicco Baas

“Ik ben altijd al gefascineerd geweest door het leren en ontwikkelen van mensen. Het onderwijs ken ik van binnen en buiten. Voor mijn komst naar M&O-groep was ik in alle lagen van het (primair) onderwijs actief: als leraar, als directeur en als beleidsadviseur.

Het motto van M&O-groep ‘de kracht van verbinden’ is de rode draad in hoe ik in mijn werk sta. Mijn rol is het verbinden van mensen en processen. Ik ben een voorbijganger en schrijf niet voor maar reik kennis en inspiratie aan. Het eigenaarschap ligt bij de opdrachtgever.

Mijn inhoudelijke expertises liggen vooral op het terrein van verbeteren van onderwijskwaliteit, passend onderwijs en sociale veiligheid. Het mooie van dit werk is dat je in verschillende rollen van toegevoerde waarde kunt zijn en leraren, scholen en besturen kunt helpen. Als auditor, als coach van teams en leidinggevenden, als projectbegeleider bij onderwijskundige veranderingen maar soms ook als leidinggevende ad interim.

In het onderwijs en tussen het onderwijs en jeugdzorg zijn nog heel wat bruggen te slaan. Tussen de papieren werkelijkheid en de praktijk wringt het soms. De thuiszitters-problematiek is met de komst van Passend onderwijs nog echt niet de wereld uit. Leraren zijn nog onvoldoende uitgerust om Passend onderwijs te realiseren. Het kind bieden wat het nodig heeft en er uit halen wat erin inzit. Daar gaat het om.”