Wim Dekkers

Wim Dekkers M&O Groep

Als directeur van KC Theresia, MBTI en SCS trainer en als zelfstandige (Lineaal consultancy) werk ik veel samen met de M&O groep, collega-directeuren, bestuurders en leraren. Ik coach, zowel collega-directeuren als leerkrachten en pedagogisch medewerkers, ‘on the job’ en ondersteunt hen in hun dagelijks werk. Waar mogelijk ontwikkel en bedenk ik nieuwe werkwijzen en aanpakken. Daarbij is ‘versimpelen’ en sturen op visie altijd het uitgangspunt.

Ik ondersteun teams bij het opstellen en uitdragen van hun missie, visie en kernwaarden en in hun zoektocht naar verbinding en innovatie. Daarnaast werk ik met scholen en organisaties aan het creëren en implementeren van/naar een professionele teamcultuur en bij de ontwikkeling naar een kindcentrum.

Door het geven van inspiratiesessies probeer ik steeds collega’s in onderwijs en opvang te motiveren weer een stapje richting de toekomst te zetten. Samen bouwen aan de toekomst.

Wim Dekkers

info@meno-groep.nl