Duurzame schoolontwikkeling

Hoe verbeteren we onze onderwijskwaliteit en ontwikkelen we ons tot een sterke school? Een van onze praktijkvoorbeelden: Basisschool El Furkan in Schiedam.

Basisschool El Furkan in Schiedam scoorde slecht in een audit. M&O-groep begeleidt de organisatie in een tweejarig traject met als speerpunten: onderwijs op maat, versterking van de professionele cultuur en eigenaarschap op alle lagen.

Aan de hand van een ‘schoolfoto’ is de beginsituatie in kaart gebracht en zijn verbeterpunten benoemd. Met ondersteuning van Kris Verbeeck van M&O-groep is een onderwijskundige visie in ontwikkeling op leren en ontwikkelen van kinderen. Om de schoolontwikkeling veranderkundig te begeleiden is een stuurgroep en een veranderteam opgezet dat voor eigenaarschap zorgt op alle lagen en voor betrokkenheid. Onderdeel van onze ondersteuning is verder coaching van het MT en de intern begeleiders. Voor M&O-groep is gekozen vanwege onze integrale benadering en de nadruk op eigenaarschap op alle lagen van de organisatie en onze visie op leerprocessen van kinderen. Ook hierin speelt eigenaarschap een grote rol.