KC Bamboe: één visie, één bestuur, één cao

Basisschool de Krullevaar (Lucas Onderwijs Den Haag), Stichting Mooi! en Kindcentrum Eric Dak zijn volop bezig met de ontwikkeling en implementatie van een Integraal Kind Centum. M&O-groep ondersteunt het traject om te komen tot een gezamenlijke visie op het ontwikkelen en leren van kinderen en wat zij concreet nodig hebben. Doel: de vorming van één KC met één visie, één bestuur en één cao. De naam van de nieuwe organisatie is KC Bamboe.

Visie en implementatie

Voor M&O-groep is gekozen vanwege onze expertise met het in co-creatie ontwikkelen van een gemeenschappelijke en gedragen visie en onze ervaring met de implementatie hiervan op de werkvloer. De betrokken adviseurs Astrid van den Hurk en Kris Verbeeck worden veelvuldig ingeschakeld bij de begeleiding van KC’s en projecten op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Het traject is in volle gang. Gestart is met het maken van een ‘KC-foto’. Hiermee is concreet in kaart gebracht in welke settings het spelen, leren en ontwikkelen van kinderen gestalte krijgt. Een veranderteam is opgezet dat een brug vormt tussen de medewerkers en de directie. M&O-groep coacht het veranderteam en adviseert ook over de te zetten inhoudelijke stappen. Belangrijk onderdeel hiervan is de professionalisering van medewerkers.

Samenwerking met partners

KC Bamboe gaat dagarrangementen bieden met een breed activiteitenaanbod. Centraal staan talentontwikkeling en het realiseren van goede leerresultaten. Het wordt gevestigd in een deels nieuw te realiseren gebouw waarin ook het Centrum voor Jeugd en Gezin en SBO De Beek gevestigd worden. De nieuwe organisatie positioneert zich in de wijk als een verbindende en maatschappelijk geëngageerde schakel. Bamboe werkt daarom nauw samen met andere partijen, zoals aanbieders van activiteiten die binnen het KC-concept passen: bibliotheek, sportverenigingen, Dakota, jeugdzorg en preventieve zorg. Samen met partners is een vernieuwend aanbod in ontwikkeling voor kinderen én ouders (o.m. een zaterdagschool, een zomerschool, lessen voor ouders, stageplekken, activiteiten rondom levensstijl, studievaardigheden, muziek en theater). De planning is dat dit landelijk gezien grensverleggende initiatief in 2017 realiteit is. Om optimaal samen te werken, wordt een nieuwe stichting opgericht waarin onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten zijn ondergebracht.