Konot: Onderwijskundig opbrengstgericht leiderschap

Schooldirecties hebben een cruciale rol bij onderwijskundige veranderingen. Dit was voor Konot de aanleiding om in 2013 een opleidingstraject te initiëren. Doel: gezamelijke groei in onderwijskundig, opbrengstgericht leiderschap. 

Konot (stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente) verzorgt onderwijs op 22 basisscholen (totaal: ruim 5.800 leerlingen; 550 medewerkers). Sinds de start van Konot in 1998 is gekozen voor integraal verantwoordelijke schoolleiders. De directies zijn verantwoordelijk voor alle facetten: onderwijs, personeel, financiën.

Het leer- en ontwikkeltraject dat in nauwe afstemming met Konot is ontworpen en uitgevoerd, was een belangrijke motor voor de organisatieontwikkeling. De aangeboden theorie, vaardigheden en de begeleiding op maat in de praktijk t.b.v. de transfer van leren, hebben de deelnemers ondersteund bij het werken aan persoonlijk leiderschap en het tonen van resultaatgericht leiderschap bij het verbinden van leidinggeven aan onderwijs, kwaliteit en HRM.

De volgende vragen stonden centraal:

  • Hoe kunnen we onze directies faciliteren in de transformatie naar onderwijskundig, opbrengstgericht leiderschap en in hun persoonlijke groei de brug met de werkvloer slaan?
  • Welke mogelijkheden zijn er om dit leerarrangement te accrediteren?

Ontwerpen van organisatieleren

Konot koos op basis van de gepresenteerde visie, inhoud en voorgestelde aanpak voor een combinatie van M&O-groep en Krauthammer. In co-creatie met een regiegroep binnen Konot is een opleidingstraject voor directieleden ontwikkeld. Kernwoorden bij ontwerp en uitvoering waren: pragmatisch, resultaatgericht, theoretisch onderbouwd, ondersteunend naar de praktijk. Het traject heeft als ondergrond de geaccrediteerde modules van de Post-HBO leergang opbrengstgericht leiderschap van M&O-groep. Het totale leerarrangement kenmerkt zich door maatwerk. De deelnemers hebben passend bij hun eigen leervragen en dilemma’s gewerkt aan ontwikkeling van vaardigheden, attitude en de aangeboden theorie handelingsgericht vertaald. Bij het volgen en beoordelen van hun ontwikkeling tijdens het traject hadden zowel de werkgever als de opleiders een rol. In februari 2015 hebben de directieleden hun Post-HBO-certificaat Leergang Opbrengstgericht Leiderschap behaald.

Kritische succesfactoren

  • Regelmatig overleg en co-creatie tussen Konot, opleiders, begeleiders en deelnemers t.b.v. ontwerp, uitvoering en evaluatie.
  • Differentiatie in inhoud en tempo naast focus op zowel persoonlijke als schoolgerichte vraagstukken.
  • De directieleden van Konot hebben elkaar beter leren kennen en waarderen, ontdekt welke dilemma’s er speelden bij henzelf en collega’s en een gezamenlijk referentiekader ontwikkeld m.b.t. leiderschap.
  • Afwisseling tussen collectief en individueel leren in de groep en in de constellaties van de scholen en onderwijsgemeenschappen.
  • Persoonlijke begeleiding in de praktijk, afgewisseld met themaworkshops aansluitend op leervragen m.b.t. de gewenste resultaten voor eigen ontwikkeling- en schoolontwikkeling.

Arjan Brunger: voorzitter College van Bestuur: “Dit traject is in samenwerking ontwikkeld en heeft de gewenste beweging gebracht. Het gaat nu veel meer over de zaken waar het echt over moet gaan. Mensen worden opener, durven zich kwetsbaarder op te stellen en spreken elkaar meer aan op zaken. Ook de manier waarop men leider zou moeten zijn – zowel onderwijskundig als qua teamleiderschap – ontwikkelt zich fantastisch.”
“De kracht van M&O-groep zit hem voor mij vooral in de onderwijsinhoudelijke deskundigheid m.b.t. leidinggeven aan verandering en sturen op resultaten. Ook hebben ze de individuele begeleiding heel persoonlijk weten te maken. Iedereen voelde zich gestimuleerd en gekend. Door de gekozen samenwerking en werkwijze hebben we heel snel fundamentele stappen kunnen zetten.”