Stichting Bijzonderwijs: Leergang opbrengstgericht intern begeleiden

Stichting Bijzonderwijs biedt onderwijs op 7 basisscholen in Amsterdam Zuidoost. De intern begeleiders wilden een volgende stap zetten in hun rol in de systematische kwaliteitszorg van de scholen. Voor dit traject is een leergang ontwikkeld met als ‘ondergrond’ de geaccrediteerde Post-HBO opleiding Opbrengstgericht Begeleiden.

Aan de leergang is research vooraf gegaan om inzicht te krijgen in de beschikbare en te ontwikkelen competenties op persoonlijk- en organisatieniveau. De opzet van het traject bood veel ruimte voor maatwerk: differentiatie in inhoud, tempo en focus op persoonlijke en/of schoolgerichte vraagstukken. Regelmatig overleg en co-creatie met opleiders en deelnemers bleken kritische succesfactoren.

Collectief en individueel leren

Naast de lesbijeenkomsten zijn alle intern begeleiders in de praktijk begeleid door voor hen vertrouwde en inspirerende begeleiders. De leergang bood een combinatie van collectief en individueel leren in de groep en in de constellaties van de scholen en onderwijsgemeenschappen. De intern begeleiders hebben elkaar en de contexten waarin zij hun werk uitvoeren beter leren kennen en een gezamenlijk referentiekader ontwikkeld voor hun rol in de kwaliteitsverbetering van onderwijs.

Janneke Hesselink, beleidsmedewerker onderwijs en bestuurszaken van Bijzonderwijs over de leergang:

“De kracht van deze leergang voor Bijzonderwijs is dat de intake procedure zeer uitgebreid was. De leergang was echt afgestemd op de wensen van het bestuur, de directies en uiteraard de intern begeleiders zelf. De leervragen van de intern begeleiders zijn uitgebreid geïnventariseerd. Sterk is doorgevraagd naar persoonlijke leervragen en op de relatie van de leervragen met de schoolontwikkeling. Daarnaast is aan diverse betrokkenen gevraagd naar actuele ontwikkelingen binnen het bestuur, de scholen en de relatie tussen deze leergang en de ontwikkelingen binnen de stichting. Bij de start van de leergang was de beginsituatie zeer goed in kaart gebracht.

De leergang staat niet los van de organisatieontwikkeling maar maakt daar een integraal onderdeel van uit. Heel sterk in de leergang is dat directies niet alleen bij de intake betrokken zijn maar ook gedurende de hele leergang een rol hadden.

Er is groei te zien is bij de individuele IB-ers, groei te zien is in de schoolontwikkeling op het gebied van opbrengstgericht werken. Met als resultaat een hoog niveau van zorg op leerlingniveau bij alle scholen van Bijzonderwijs. Zodat elk kind het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft.”