Home / Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het traject Veilige en Gezonde school

Samen met provincie Limburg is met externe ondersteuning van M&O-groep en Bureau Credo een uniek traject opgezet waarin scholen binnen de regio toewerken naar het certificaat ‘Veilige School’ en naar een integraal en cyclisch veiligheidsbeleid. Alle kernpartners zijn hierbij actief ...

Basisschool Klinkers: Hoe vergroot je eigenaarschap van kinderen?

Basisschool Klinkers in Tilburg wil kinderen nog meer eigenaarschap geven en leerkrachten samen verantwoordelijk maken voor het leren van alle kinderen. M&O-groep ondersteunde de organisatie haar visie nog krachtiger in praktijk te brengen. ...

KC Bamboe: één visie, één bestuur, één cao

IKC_Bamboe_rgb_72dpiBasisschool de Krullevaar  (Lucas Onderwijs Den Haag), Stichting Mooi! en Kindcentrum Eric Dak zijn volop bezig met de ontwikkeling en implementatie van een Integraal Kind Centum. M&O-groep ondersteunt het traject om ...

Visieontwikkeling basisschool De Borne

BorneBasisschool De Borne in Tilburg wil geen speelbal zijn van ontwikkelingen en trends maar pro-actief vanuit een eigen visie werken aan goed onderwijs en samenhang aanbrengen tussen acties. M&O-groep is ...

Duurzame schoolontwikkeling

Hoe verbeteren we onze onderwijskwaliteit en ontwikkelen we ons tot een sterke school? Een van onze praktijkvoorbeelden: Basisschool El Furkan in Schiedam. ...

Stichting Bijzonderwijs: Leergang opbrengstgericht intern begeleiden

Stichting Bijzonderwijs biedt onderwijs op 7 basisscholen in Amsterdam Zuidoost. De intern begeleiders wilden een volgende stap zetten in hun rol in de systematische kwaliteitszorg van de scholen. Voor dit traject is een leergang ontwikkeld met als ‘ondergrond’ de ...

Konot: Onderwijskundig opbrengstgericht leiderschap

Schooldirecties hebben een cruciale rol bij onderwijskundige veranderingen. Dit was voor Konot de aanleiding om in 2013 een opleidingstraject te initiëren. Doel: gezamelijke groei in onderwijskundig, opbrengstgericht leiderschap.
...

Veiligheidsaudit Albeda College

Kunnen we achterhalen of het beleid met alle bijbehorende voorzieningen en handreikingen die we daarbij hebben voldoende ‘geland’ is op alle locaties? Deze vraag legde het Albeda College in Rotterdam voor aan M&O-groep. ...

Veiligheid en leefstijl studenten Hogeschool Rotterdam

Hoe kunnen we beter signaleren, beoordelen en een inschatting maken van de aanpak die nodig is bij studenten met problemen rond veiligheid of leefstijl? Deze ondersteuningsvraag legde Hogeschool Rotterdam voor aan M&O-groep. ...

Certificering veilige vo-scholen regio Maastricht-Heuvelland

‘We hebben een convenant veiligheid in en om de school, de doelen die gesteld zijn in dit convenant willen we omzetten naar daadwerkelijke acties die ten goede komen aan de veiligheid in en om de school.’ Dit is kortweg de ...