Pedagogische fundament

In een kindcentrum is het van belang dat de pedagogische benadering van
ouders en medewerkers op elkaar is afgestemd.

Hoe kom je tot 1 pedagogische visie van 0 tot 12 jaar als je samen 1 kindcentrum wilt vormen? Welke elementen kunnen een rol spelen in de pedagogische visie en hoe zorg je ervoor dat de medewerkers deze visie ook uitstralen en waar maken?

M&O-Groep is een baanbrekend adviesbureau voor professionals rondom het kind, die vinden dat het anders kan. Die geloven dat je -met het oog op de toekomst- pas echt verschil maakt in de ontwikkeling van een kind, wanneer je samen, in dialoog, onderbouwd en vanuit visie durft af te wijken van routines en geijkte paden. Want mensenwerk is maatwerk.
Onze professionals begeleiden u graag bij uw traject.