Werkplaats Kindcentra

Hoe ontwikkel je een kindcentrum? Welke stappen kun je nemen? Welke vragen en knelpunten kom je tegen?

Een (integraal) kindcentrum is een intensieve samenwerking of zelfs een integratie van onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. Het is een eigentijdse voorziening en daarom wordt er overal in het land aan gewerkt, door de kinderopvang, het onderwijs en gemeenten.

De ontwikkeling van een kindcentrum kent echter nog veel knelpunten. Hoe meer ambities, hoe meer vraagstukken. Hoe integraler de organisatie, hoe meer knelpunten. Het betreft bestuurlijke en juridische vragen, huisvesting, personeel, financiën en procesvoering.

Knelpunten zijn er echter om op te lossen.

De Werkplaats Kindcentra is een samenwerkingsverband van professionele en deskundige organisaties waaronder M&O-groep.
In de Werkplaats kindcentra bundelen zij denkkracht, verbeelding, kennis en ervaring. De Werkplaats stelt zichzelf de volgende doelen:

  • De partners van de werkplaats kindcentra delen kennis om vraagstukken op te lossen.
  • In coproductie werken zij aan het oplossen van praktische vraagstukken vanuit het veld.
  • De werkplaats deelt de inzichten met het veld, zodat anderen hiervan kunnen profiteren.

De Werkplaats kindcentra komt twee tot drie keer per jaar samen om gezamenlijk casussen te bespreken. Kijk voor meer informatie op www.werkplaatskindcentra.nl

Cases
KC Bamboe: één visie, één bestuur, één cao

IKC_Bamboe_rgb_72dpiBasisschool de Krullevaar  (Lucas Onderwijs Den Haag), Stichting Mooi! en Kindcentrum Eric Dak zijn volop bezig met de ontwikkeling en ...

Meer cases