Home / Producten/Diensten-oud / Werken met data

Werken met data

Lerende-organisatie-leren-met-data“Hoe kunnen we data benutten voor school- en onderwijsverbetering?”
Data vormen een belangrijke informatiebron voor scholen. Het gaat niet alleen om opbrengsten. Maar ook en vooral om data over processen en condities in de school. Wij helpen u bij het monitoren op basis van standaarden, het evalueren van ontwikkeltrajecten en het ontwikkelingsgericht beoordelen van professionals.