SamenScholing voor IKC

SamenScholing is een training die pedagogisch medewerkers, leerkrachten en zorgmedewerkers voorbereidt op interdisciplinair werken in voorzieningen voor jonge kinderen.
Hoe werk je aan een pedagogische omgeving waarin opvang, onderwijs en zorg in samenhang worden aangeboden? Dat kan zijn in integrale kindcentra of op de brede school. Vanuit welke visie werk je? Wat betekent inclusie in jullie context? Hoe vorm je samen een team? Hoe leer je elkaars expertise kennen en hoe ontdek je meerwaarde van samenwerken?

Met al deze vragen gaan deelnemers in SamenScholing aan de slag.

Geïnteresseerd? Download dan de folder of kijk op de website van PACT