Veiligheid in het onderwijs

Een veilige plek is een voorwaarde om optimaal te kunnen leren en werken. Om er voor te zorgen dat de school een veilige omgeving wordt voor al zijn leerlingen heeft M&O groep een model ontwikkeld: S.A.F.E.Een veilig schoolklimaat

Een veilig schoolklimaat

Samen met onze partner, de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse scholen hebben we een goed en integraal veiligheidsbeleid ontwikkeld.

Dit beleid bestaat uit vier pijlers die invloed op elkaar hebben en die samen het fundament vormen voor preventief veiligheidsbeleid. Hiermee kan een veilig schoolklimaat gecreëerd worden, waardoor een school adequater met incidenten en calamiteiten kan omgaan.

S.A.F.E. model

S.A.F.E. geeft de verschillende gebieden van veiligheid op school weer:

  • Schoolcultuur
  • Aantrekkelijk onderwijs
  • Fysieke omgeving
  • Externe samenwerking

Het model is toetsbaar en voldoet aan de huidige wet- en regelgeving waaronder de eisen van het toezichtkader van de onderwijsinspectie met betrekking tot sociale veiligheid.

Implementatie

Het S.A.F.E model kan geïntegreerd worden in het eigen schoolbeleid. Onze adviseurs kunnen ondersteunen bij de implementatie.

Certificaat veilig op School

Als het implementatietraject is voltooid zal een van onze adviseurs een audit afnemen.
Wanneer een school de veiligheidsaudit met positief resultaat afsluit krijgt deze het certificaat Veilig op School. Dit certificaat is drie jaar geldig en na drie jaar kan een re-audit uitgevoerd worden waarbij het certificaat verlengd wordt.
Hierdoor blijft sociale veiligheid op de school geagendeerd en wordt werken aan sociale veiligheid een onderdeel van de cultuur van de school.

Heel Nederland Veilig op School

Hoewel ‘Veilig op School’ in Rotterdam zijn oorsprong vindt, kunnen alle scholen in Nederland hun school veiliger maken met behulp van dit beleid.
Voor de scholen in Rotterdam die een re-audit aanvragen stelt de gemeente Rotterdam een subsidie beschikbaar.

Wil je meer weten over Sociale Veiligheid, het SAFE model en certificering?
Neem dan contact met ons op!

M&O Groep heeft afgelopen december de veiligheidsaudits op twee Zadkine-locatie aan de Sportlaan in Spijkenisse...