Home / Ons huis

Ons huis

Financiering van kindcentra

Ruimte OK heeft een handig overzicht met financieringsmogelijkheden opgesteld.

Voor de financiering van kindcentra zijn geen algemene regels. Om scholen en/of kinderopvang te helpen bij hun keuzes heeft Ruimte... Read more »

Vermindering btw bij samenwerking kinderopvang en onderwijsinstelling

Kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die veel samenwerken lopen soms aan tegen het betalen van de btw. Zowel kinderopvangorganisaties als onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van btw-afdracht. Dit geldt echter niet als zij samenwerken. De btw-afdracht van 21 procent werkt kostenverhogend en zorgt voor extra administratieve belasting. Dit is helaas niet structureel op te lossen omdat hier Europese regels aan ten grondslag liggen. Wel kan de btw-afdracht verminderd of voorkomen worden.

Btw afdragen bij samenwerking Wanneer kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen samenwerken geldt moeten zij btw afdragen over hun gezamenlijke prestaties. Dit geldt... Read more »

Kabinet bevestigt de afspraken die het al eerder maakte voor het primair onderwijs

Op 18 september, Prinsjesdag, presenteerde het kabinet de begroting voor 2019. Het kabinet bevestigt de afspraken die het al eerder maakte voor het primair onderwijs.

De investeringen vloeien voort uit het regeerakkoord van een jaar geleden. Het gaat onder meer om 270 miljoen euro voor... Read more »

Landelijke partijen onderwijs, zorg en jeugd gaan preventief samenwerken

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties hebben afgelopen half jaar de krachten gebundeld en de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd opgericht. Gezamenlijk maken zij zich hard voor de optimale en ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. Door samen een kader neer te zetten met leidende principes hoopt de coalitie de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, jeugdhulpverlening en zorg te verbeteren.

Om dit proces te begeleiden is kwartiermaker René Peeters aangesteld. Hij is voormalig wethouder jeugd, onderwijs en sport van gemeente... Read more »

Kabinet staat positief tegenover samenwerking kinderopvang en onderwijs

Het kabinet heeft twee heldere doelen voor ogen:
- een beter aanbod voor kinderen met een risico op een taalachterstand
- en een verdere bevordering van de arbeidsparticipatie.

Het kabinet staat positief tegenover de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, omdat deze samenwerking kan bijdragen aan een goede doorlopende leerlijn van kinderopvang tot onderwijs. Zij zijn de Taskforce erkentelijk voor de constructieve adviezen.

In de bijlage staan de 13 adviezen van de Taskforce aan het kabinet:  Ontwerp een doorlopend pedagogisch curriculum Bevorder pedagogisch... Read more »

Een zomerse groet!

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Zomerse groet
M&O - groep

Provinciale bijeenkomst brengt Limburgs onderwijs dichter bij elkaar

Een grote opkomst, goede sprekers, leerzame workshops, interessante discussies en een grote diversiteit aan deelnemers.
Alle ingrediënten voor een geslaagde dag!

1 juni vond de Provinciale bijeenkomst plaats in het teken van ’Samen leren organiseren’. ‘Samen’ omdat we de verbinding wilden... Read more »

2018-2019 | Samen de toekomst creëren

Persoonlijk leiderschap In september 2018 start M&O groep met een leergang persoonlijk leiderschap: 'Samen de toekomst creëren'. Wie ben jij als leider?... Read more »

1 juni 2018 | Klaar voor het leren van morgen?

Namens PACT voor kindcentra hebben wij, in samenwerking met De werkplaats Limburg, een rijk programma samengesteld voor u. 'Samen het leren organiseren'.

U bent van harte welkom op 1 juni in Sittard. Wij zouden het waarderen als u deze datum alvast vrijhoudt... Read more »

20 maart | Gefeliciteerd TOF!

M&O-groep feliciteert de deelnemers van TOF Onderwijs aan het management-development traject Onderwijskundig Opbrengstgericht Leiderschap. Zij behaalden op 20 maart hun... Read more »