Home / Ons huis

Ons huis

3 = Synergie op 25 oktober – Inschrijving mogelijk!

Lokale kindcentrumontwikkeling vraagt om een driemanschap van schoolbestuur, bestuur kinder-/peuteropvangorganisatie en wethouder met portefeuille kindcentra. Hoe realiseer je samen een... Read more »

Save the date – 25 oktober 2017 – Samenwerkbijeenkomst kindcentrumontwikkeling 3=synergie

We willen u graag attenderen op de samenwerkbijeenkomst rondom kindcentrumontwikkeling 3 = synergie. Lokale kindcentrumontwikkeling vraagt om een driemanschap van... Read more »

Kris Verbeeck in gesprek over “willivatie” met trainees

Kris Verbeeck was gastspreker bij de trainees van Xpectprimair.  Daar verkende ze met hen wat eigenaarschap van kinderen is, welk... Read more »

Masterclass motivatie

Op de nieuwste pabo in Sittard werd Kris Verbeeck uitgenodigd door docent Ellen Siebenlist.  De studenten werden de afgelopen weken... Read more »

Succesfactoren kindcentra in beeld

Succesfactoren Kindcentra in beeld Middels interviews met bestuurders, directieleden, kinderopvangmedewerkers en experts, zijn succesfactoren bij het realiseren van kindcentra in... Read more »

Het IKC meerjaren kompas, Van Schoolplan naar IKC-plan, gaan voor een integraal koersplan!!

Dit voorjaar buigen de directies van basisscholen zich over het opstellen van een nieuw schoolplan voor de periode 2015-2019. Een... Read more »

Het nut van een kindcentrum voor ouder en kind

Waarom een kindcentrum? Als professional praat je al snel over de doorgaande leerlijn en de snel veranderende wereld. Je weet... Read more »

Het Innovatiebesluit Kwaliteit Kinderopvang. Een nieuw kwaliteitskader voor de branche.

Dit wetsvoorstel gaat grote gevolgen hebben voor de kinderopvangbranche. Wijziging wettelijk kader Minister Asscher heeft onlangs een wetsvoorstel Innovatiebesluit Kwaliteit... Read more »

Kapitein op het IKC-schip, met inclusief werken als kompas

Wat zijn de vuistregels voor leidinggeven die werken met een interprofessioneel team? Hoe werken zij in de praktijk, wat drijft... Read more »

Pedagogische tact in een notendop

Pedagogische tact zou je kunnen beschouwen als de toetssteen voor de kwaliteit van de omgang met je leerlingen. Dat is... Read more »