Home / Veiligheid in het onderwijs / Veiligheid – mbo

Veiligheid – mbo

Een veilige omgeving. Dat is voor ieder mbo-instelling een basisvoorwaarde om tot goede onderwijsprestaties te komen.

Een veilige onderwijsomgeving staat niet los van de straat of wijk waarin de jongere zich beweegt. Voor een effectief beleid zal een mbo-locatie daarom moeten samenwerken in een sterk netwerk van voorzieningen rond de school. Bovendien is dit netwerk een belangrijke schakel voor vroegtijdige signalering en adequate doorverwijzing naar de juiste hulp of ondersteuning.

In de ondersteuning die we bieden aan het mbo zien we vaak de volgende vragen. Hoe komen we van ‘incidentgedreven’ acties tot echt structureel beleid? Hoe realiseren we verbindingen tussen lijn en staf binnen de organisatie? Hoe vergroten we de handelingsvaardigheid van medewerkers? Wat is nodig om de externe samenwerking te versterken en veiligheid te borgen?

Herkent u deze vragen of heeft u andere vragen over veiligheid in het onderwijs? Wij helpen u graag.