Home / (Integrale) Kindcentra

(Integrale) Kindcentra

Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor álle kinderen van 0 tot 12 jaar. Dat is de rode draad bij het tot stand komen van (integrale) kindcentra. Daarbij is het van belang dat basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang werken vanuit een gezamenlijke visie en een doorgaand pedagogische klimaat. Dat vraagt om ontschotting. Steeds meer verbindingen komen van de grond tussen basisscholen, peuterspeelzalen en dagopvang. Dit vanuit één pedagogisch klimaat en met verbinding tussen binnen- en buitenschools spelen en leren.

“De toekomst begint vandaag”

M&O-groep ondersteunt u bij het zetten van de juiste stappen. We hebben brede en diepgaande kennis van de ontwikkelingen (pedagogisch, inhoudelijk, organisatorisch, inrichting van uitdagende leeromgevingen). En heel belangrijk: We spreken de ‘taal’ van de verschillende werelden.

Het ontwikkelen van een (I)KC is altijd maatwerk. We sluiten daarom aan bij de context en uitgangssituatie van opdrachtgevers en leggen ook verbindingen naar de gemeentelijke beleidsagenda. In steeds meer gemeenten worden integrale kindcentra dé norm. Mede ook vanwege de functie die ze vervullen in de sociale cohesie van de wijk.

In onze praktijk zien we twee vraagstellingen domineren.

  1. Hoe versterken we de samenwerking rondom één doorgaande pedagogische lijn?

Een school is samen met bijvoorbeeld een andere school gehuisvest in één gebouw met kinderopvang en /of peuterspeelzaal. Ook is voorzien in buitenschoolse opvang. De betrokken partijen en besturen willen komen tot ontwikkeling en implementatie van één doorgaande pedagogische lijn met behoud van de bestaande bestuurlijke, financiële en juridische constellatie.

  1. Hoe realiseren we één integraal kindcentrum met een centrale regie?

De ambitie van de betrokken partijen is te komen tot één organisatie waarin kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs opgaan in een nieuwe rechtspersoon. Eén organisatie voor ontwikkeling en educatie van kinderen van 0 tot 12 jaar met centrale regie en één aanspreekpunt naar buiten. Er is sprake van één pedagogische visie en doorgaande ontwikkelingslijnen. Er wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten van Kindcentra2020. Meer hierover is te vinden op http://www.kindcentra2020.nl/

Samenwerken met M&O-groep

U kunt ons inschakelen voor advies en ondersteuning bij de pedagogische, inhoudelijke en organisatorische vormgeving van (integrale) kindcentra (I)KC. Ook kunt u bij M&O-groep terecht voor advies bij bestuurlijke vraagstukken en de ontwikkeling van de inrichting van gebouw en een uitdagende speel- leeromgeving.

Onze werkwijze

  • We werken integraal en verbinden alle betrokkenen in de transformatie (bestuur, directie, medewerkers, ouders). Dit zorgt voor draagvlak en commitment. Onze adviseurs ‘pendelen’ tussen de verschillende lagen en slaan bruggen.
  • Onze adviseurs werken samen met alle lagen in de organisatie (ouders, kinderen, medewerkers, directie, bestuur) aan de ontwikkeling en vormgeving van het (I)KC. Het creëren van draagvlak en commitment is een centrale voorwaarde bij de tranformatie naar het (I)KC. We werken als bruggenbouwers en maken samen met u verbindingen om van A naar B te komen.
  • We verbinden inhoud met proces. We zijn sterk in de inhoudelijke vraagstukken en combineren dit met veranderkundige expertises. We investeren in een zorgvuldige voorbereiding en afstemming met alle partijen. Daarom start elk traject eerst met een intake met betrokkenen. Met als resultaat: een goed beeld hebben van wat er speelt: welke vragen liggen er? Welke eventuele gevoeligheden spelen er? Welke stappen zijn reeds ondernomen?
  • We nemen een zogeheten ‘IKC foto ‘ waarbij we kennis maken met alle medewerkers en nemen een kijkje op de werkvloer waardoor we concreet een beeld hebben van de startsituatie van het (I)KC. Samen bepalen we een pedagogische visie vanuit de behoeften van de kinderen en verkennen welke rol de volwassenen daarbinnen spelen om het kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Download hier de flyers van M&O groep t.b.v. KindcentrumAcademie NOT op 26 en 27 januari 2017:

Visie ontwikkeling in kindcentra

Eén pedagogische lijn

Een kindcentrum in bedrijf: hoe ziet dat er uit?

Deel deze pagina

Cases
KC Bamboe: één visie, één bestuur, één cao

IKC_Bamboe_rgb_72dpiBasisschool de Krullevaar  (Lucas Onderwijs Den Haag), Stichting Mooi! en Kindcentrum Eric Dak zijn volop bezig met de ontwikkeling en ...

Meer cases