Home / Innovatief onderwijs

Innovatief onderwijs

Het onderwijs kent net als de samenleving een groeiende diversiteit. We zien in het onderwijslandschap een grote veelkleurigheid aan scholen met eigen positioneringen en onderwijskundige inrichtingen.

In een sterk veranderende samenleving staan scholen voor de uitdaging nieuwe toekomstbestendige antwoorden te vinden en keuzes te maken over hun profiel en identiteit, didactisch-pedagogisch repertoire en leeromgevingen die echt inspireren en motiveren. Onderwijskundig leiderschap is nodig om te bouwen aan onderwijsorganisaties die betekenisvol  zijn voor kinderen en jongeren en hen toerusten voor de samenleving van de 21e eeuw.

Verbinden van lagen

M&O-groep ondersteunt scholen en besturen bij het bepalen van de ‘de stip op de horizon’ en het internaliseren en operationaliseren van de onderwijsvisie op alle lagen van de organisatie: van het bestuur, schoolleiding tot de professionals op de werkvloer. Samen met opdrachtgevers creëren we leeromgevingen die condities creëren voor leren en ontwikkelen. In onze aanpak verbinden we cruciale thema’s als leeromgeving, teamontwikkeling, motivatie en eigenaarschap. Onze dienstverlening is altijd maatwerk in coaching, advisering en begeleiding.

Opdrachtgevers

We werken veel en graag samen met organisaties die onderscheidend en authentiek zijn. Organisaties die durven kiezen voor een eigen unieke visie en koers die past bij hun cultuur,  identiteit, normen en waarden. Onze portfolio is veelzijdig. Zo hebben we veel ervaring met het begeleiden van innovatieve scholen en scholen die vanuit eigen levensbeschouwing of onderwijskundige visie richting willen geven aan continue vernieuwing.

Deel deze pagina

Cases
Duurzame schoolontwikkeling

Hoe verbeteren we onze onderwijskwaliteit en ontwikkelen we ons tot een sterke school? Een van onze praktijkvoorbeelden: Basisschool El Furkan in Schiedam. ...

Visieontwikkeling basisschool De Borne

BorneBasisschool De Borne in Tilburg wil geen speelbal zijn van ontwikkelingen en trends maar pro-actief vanuit een eigen visie ...

Meer cases