Basisschool Klinkers: Hoe vergroot je eigenaarschap van kinderen?

Basisschool Klinkers in Tilburg wil kinderen nog meer eigenaarschap geven en leerkrachten samen verantwoordelijk maken voor het leren van alle kinderen. M&O-groep ondersteunde de organisatie haar visie nog krachtiger in praktijk te brengen.

klinkers-logoAan de hand van observaties hebben we ontwikkelpunten ingebracht en zijn de verschillende units aan de slag gegaan om de eigenaarschap van leerlingen te vergroten. In dit traject is sterk ingezet op ‘samen van en met elkaar leren’: samen besluiten nemen over wat anders kan en moet en samen verantwoordelijkheid nemen.

Kris Verbeeck, de bij dit traject betrokken adviseur: “Mensen zijn in dit traject in hun kracht gezet. Zo is een leerkracht heel goed in rekenen. Die is in positie gebracht om de rekenomgeving in te richten samen met een andere collega. Veranderen betekent oog te hebben voor de geluiden van critici en twijfelaars. Het gaat erom eerst goed na te denken, bezwaren te kunnen uiten, te kijken hoe die bezwaren opgelost kunnen worden. Regelmatig zijn er nu overleggen over de punten waar het team tegenaan loopt. De leerkrachten leren al doende dat ze goed moeten kijken naar kinderen en op basis daarvan aanpassingen maken. En vooral dat ze samen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen.”

Cases
Visieontwikkeling basisschool De Borne

BorneBasisschool De Borne in Tilburg wil geen speelbal zijn van ontwikkelingen en trends maar pro-actief vanuit een eigen visie ...

Duurzame schoolontwikkeling

Hoe verbeteren we onze onderwijskwaliteit en ontwikkelen we ons tot een sterke school? Een van onze praktijkvoorbeelden: Basisschool El Furkan in Schiedam. ...

Meer cases