M&O Groep

 
 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  
20 Oktober 2014
Professionele ruimte staat hoog op de agenda in onderwijsorganisaties en is direct gekoppeld aan vraagstukken rond de professionele ontwikkeling van leraren.
De wondere wereld van het groepsdynamisch onderwijs

Vraagt men een leerkracht waarom hij of zij graag in het onderwijs werkt, dan krijgt men een positief maar ook een negatief verhaal te horen. Het werken met kinderen is leuk. Men wil eruit halen wat erin zit en ze daardoor zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. Een prettige sfeer in de groep waarin kinderen goed kunnen samenwerken en leren geeft energie en voldoening en leerkrachten de kracht om zich volop in te zetten voor deze kinderen. In de praktijk van alledag loopt men ook tegen zaken aan die veel energie kosten. Groepsdynamisch onderwijs is een onderwijsaanpak die energiegevers kan versterken en energievragers kan verminderen.

Het geheim van groepsdynamisch onderwijs.
Groepsdynamisch onderwijs (gdo) kijkt dieper in het schoolsysteem om de oorzaken van gedragsproblemen, demotivatie en bureaucratisering op te sporen en gaat met deze ontdekkingen aan de slag. Gdo heeft ontdekt dat in het huidige basisonderwijs onrechtvaardigheid de grote belemmering is om alle kinderen tot leren te brengen. Die onrechtvaardigheid ziet men terug in het dagelijks handelen van leerkrachten: bij het oplossen van ruzies bij het geven van complimenten en het ongelijk belonen van leerlingen in het onderwijs.

Kenmerken van groepsdynamisch onderwijs.
Een opvallend kenmerk van deze methodiek op school is meer rust. Meer motivatie en werkplezier bij kinderen en leerkrachten. Hogere opbrengsten en op de langere termijn vergroot de school op een natuurlijke manier haar zorgcapaciteit.

Het kind als persoon centraal.
Groepsdynamisch onderwijs zet het kind als persoon en niet als individu centraal. Dit wil zeggen dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus heel belangrijk om binnen groepsdynamisch onderwijs na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces noemen we de kern van groepsdynamisch onderwijs.

Het handelen van leerkrachten.
Binnen de groepsdynamische aanpak worden leerkrachten zich ervan bewust dat de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat als iedere leerkracht zijn eigen aanpak cultiveert en een team niet onderling afstemt. Leerkrachten nemen bij oplossingen hun eigen handelen als uitgangspunt van verbeteringen (interne attributie. Ze verschuilen zich niet achter de problemen in de buitenwereld om niet tot adequaat handelen over te gaan binnen de eigen school (externe attributie).

Succesvoorbeelden van groepsdynamisch onderwijs.
Groepsdynamisch onderwijs kan in redelijk korte tijd oplossingen realiseren die men in het onderwijs tot voor kort niet voor mogelijk hield. Enkele succesvoorbeelden zijn: in een tijdsbestek van een jaar kan op een school het aantal conflicten tussen kinderen duurzaam met 80% verminderd worden; een moeilijke groep kan na een aantal begeleidingsbijeenkomsten normaal functioneren; in een klas kunnen alle kinderen tijdens het zelfstandig werken bij rekenen en taal minimaal 80% van de tijd taakgericht werken; leerkrachten leren effectief met elkaar reflecteren en echt afstemmen.

Groepsdynamisch onderwijs een aanlokkelijk perspectief?
Met deze onderwijsaanpak kan bij wijze van spreken morgen al aan de slag worden gegaan op school. Eerst ervaringen van anderen beluisteren? U bent van harte welkom om dit in de praktijk op deze scholen te onderzoeken!

Inzicht in de methodiek van groepsdynamisch onderwijs.
Binnen groepdynamisch onderwijs spelen een aantal documenten een belangrijke rol: de flyer, basisteksten, de handboeken en handkaarten. Neem voor meer informatie hierover of voor het brengen van een bezoek aan een van de scholen die deze methodiek  toepassen contact op met Willem Mennen en Adrie van den Eeden.